Konstfack

Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)


About Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)

What is pedagogy?
Is it a question with as many answers as to “what is art”? Or even more? Many people practice pedagogy in their everyday lives without thinking about it, but does that mean that everyone is good at it? If you, dear reader, had been in our class, you would have learned that places can be educational and that art is always educational.

What is an educator?
We are game designers, ceramists, sculptors, philosophers, environmental activists, fashion designers, researchers, writers, sexologists, craftspeople. We are the ones who listen, give support, comfort and play. We are the ones who believe in culture. We are the ones who kindle the flame and support the dream of future architects, designers, photographers, artists, engineers, illustrators and museum curators.

After five years of study, we are on our way out into the world to collaborate with children and young people to broaden understanding and knowledge about art, culture and, ultimately, democracy.

See you out there!

xoxo

//GY5

Graduating students of the Teacher Education Programme in Visual Arts

Vad är pedagogik?
Är det en fråga med lika många svar som “vad är konst”? Eller fler? Många utövar pedagogik i sin vardag utan att tänka på det, men betyder det att alla är bra på det? Om du, kära läsare, hade gått i vår klass hade du fått lära dig att platser kan vara pedagogiska och att konst alltid är pedagogiskt.

Vad är en pedagog?
Vi är speldesigners, keramiker, skulptörer, filosofer, miljöaktivister, modeskapare, forskare, författare, sexologer, hantverkare. Vi är dom som lyssnar, stöttar, tröstar och tramsar. Vi är dom som tror på kulturen. Vi är dom som tänder elden och stöttar drömmen hos framtidens arkitekter, designers, fotografer, konstnärer, ingenjörer, illustratörer och museiintendenter.

Efter fem års studier så är vi på väg ut i världen för att, i samarbete med barn och unga, bredda förståelsen för och kunskapen om konst, kultur och i sin tur demokrati.

Ses i vimlet!

Puss

//GY5

Avgångsstudenter från Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan