Konstfack

Teacher

Aleksandra Lundin

Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1997

Untitled 1


Untitled 2


Untitled 3


Untitled 4

Community Through Art

Think about the thoughts we have and knowledge we possess, and how much we can learn from each other by sharing these. I have examined how public art can act inclusively and how an exchange of knowledge can develop from discussions about art.

I have, in collaboration with the Princess Estelle Cultural Foundation, developed a ‘conversation stroll’ in Djurgården in Stockholm to create a sense of community and an exchange of knowledge through discussions about art. As a visitor to Konstfack’s Degree Exhibition, you get an opportunity to ask these questions and create your own walk around the venue, filled with public art and new conversation possibilities. I have also chosen to present and highlight some of the thoughts from some participants in my study.

What thoughts can you share with others and what can you learn from them? Try it out!

Knyta band genom konst

Tänk hur många tankar och erfarenheter som vi besitter, och hur mycket vi kan lära oss av varandra genom att dela med oss av dessa. Jag har undersökt hur offentlig konst kan arbeta inkluderande och hur ett kunskapsutbyte kan ske genom diskussioner kring konst.

I samarbete med Prinsessan Estelles Kulturstiftelse har jag utformat en samtalspromenad på Djurgården i Stockholm, för att genom samtal om konst skapa en gemenskap och ett kunskapsutbyte. Som besökare på Konstfacks vårutställning får du nu en möjlighet att ta del av dessa frågor och skapa en egen promenad i skolans lokaler, fylld av offentlig konst och nya samtalsmöjligheter. Jag har även valt att gestalta och lyfta fram några av de tankar som har dykt upp hos deltagare i min studie.

Vilka tankar kan du dela med dig av och vad kan du lära dig av andra? Testa!


Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)