Konstfack

Teacher

Ásbjörg Jónsdóttir

Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Iceland, b. 1968
0046 0732448306

Euphoria

Emotions occur when one experiences meaningful changes in one’s situation. The biggest change in one’s life is death. What happens when one has defeated death? The experience is the strongest feeling of intense excitement and happiness possible – euphoria.

In my degree project, I examine my own euphoria that I got to experience after I went through a period in my life that was filled with such difficulty that I felt like I was so small and vulnerable. But now I feel like I am big and powerful and the future is full of endless possibilities. My happiness is so big that it can almost touch God’s heaven. Unfortunately the world can’t handle such happiness and tries to restrict it within a certain frame. But euphoria will not be limited and radiates from me in all directions, all the way up to heaven and down to Earth.

Eufori

Känslor skapas när en upplever betydelsefull förändring i sin situation. Största förändringen i ens liv är döden. Vad händer när en segrar över döden? Jo, en befinner sig i den starkaste lyckokänslan som finns – eufori.

I mitt examensarbete undersöker jag min egen eufori som jag har fått uppleva efter att ha gått igenom en period av svårigheter där jag upplevde mig helt utmattad och kände mig liten och sårbar. Men nu känner jag mig stor och mäktig och att framtiden har oändliga möjligheter. Glädjen är så stor att den kan nästan beröra Guds himmelrike. Inte ens jordens gravitationskraft kan hålla en fast på jorden. Tyvärr kan världen inte hantera all denna glädje utan försöker istället begränsa och inrama den. Men eufori blir inte limiterad, den sprids ut av mig, ut ur ramen i alla riktningar, upp till himlen och ned till jorden.


Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)