Konstfack

Teacher

Camilla Ranta

Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1996
+46 0720380952

Dabrina, Angel of death. 2021.


Bishantek, Support of the supreme, 2021.


Aella, Warrior of the sky, 2021.


Marcella, Soldier for the crown, 2021.


Casey, Honorable protector, 2021.

Character Customisation in the Gaming World

The representation of men and women in games often falls within the framework of Gender Studies and is widely discussed in this context. Despite a few exceptions, women are often portrayed in a way that reflects traditional gender roles and sexual objectification, while male characters often are stereotypically large and muscular. Men often get the protagonist role, while women often play the role of support characters.
In my degree project, I have chosen to study further the appearance and representation of game characters, where I question how this affects individuals, and how teachers can talk and/or work with this in schools.

Karaktärsskapande inom spelvärlden

Representationen av män och kvinnor i spel faller ofta in i ramen av genusvetenskap och diskuteras flitigt inom denna kontext. Trots några få undantag så porträtteras kvinnor ofta i spel på ett sätt som reflekterar traditionella könsroller och sexuell objektifiering, medan manliga karaktärer ofta är stereotypiskt stora och muskulösa. Männen har ofta huvudrollen genom spelen och kvinnor är ofta stödjande karaktärer.
Jag har valt att studera vidare in på spelkaraktärers utseenden och representation, där jag funderar på frågor som hur det påverkar individer, och hur lärare skulle kunna prata om och arbeta med detta i skolan.


Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)