Konstfack

Teacher

Dashti CH Abdullah

Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1976
0046700230809Remake-design

The reason I wanted to do this research is because I am really interested in the subject of remake-design. Remake-design means that you use old materials like disposed milk or juice cartons and make them into a new design thereby creating a new function. Remake-design comes right at a time when global warming is increasing.

In my degree project, I explore in what ways schools can work with disposed materials to create new products and designs in the curriculum and how students can be encouraged to work with remake-design or old materials in order to not deplete the earth’s resources.

My degree project is based on a design made from different milk and juice cartons and other boxes in order to create new storage designs for pencils, paintbrushes and scissors and also a chair and a table. The design process will be documented with photographs.

Redesign

Anledningen till att jag vill göra den här undersökningen är att jag verkligen tycker att remake-design är ett intressant ämne. Remake-design innebär att man tar kasserade material och designar om det så att den får en ny funktion och ny design, och det är ett ämne som ligger rätt i tiden med ökad global uppvärmning.

I mitt examensarbete undersöker jag på vilket sätt skolor kan arbeta med att använda kasserade material och produkter i bildundervisningen och hur eleverna kan uppmuntras till att arbeta med remake-design eller gamla material för att inte tömma jordens resurser.

Arbetet bygger på en gestaltning av olika kartongförpackningar i form av mjölk, juice och andra typer av kartonger för att skapa förvaringslådor för bildmaterial i klassrummet, som exempelvis pennor, penslar, suddgummi, saxar, gem, en stol och ett bord. Gestaltningen ska dokumenteras med hjälp av fotodokumentation.


Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)