Konstfack

Teacher

Elina Ahlander

Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1989
+46736237180

Thoughts, Chairs, Flows

I write about posthuman pedagogy and paints. The paintings in this exhibition are made in artistic collaboration with Henrik Lennkvist and deal with questions about human identity. A univocal artist duo conversation will be streamed online during the exhibition.

Tankar, stolar, flöden

Jag skriver om posthumanistisk pedagogik och målar. Målningarna i den här utställningen är gjorda i konstnärlig kollaboration med Henrik Lennkvist och behandlar frågor om mänsklig identitet. Ett univokalt konstnärsduo-samtal streamas online under utställningen.


Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)