Konstfack

Teacher

Ellinor Bolt

Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1993
The power of the light to the pupils

In my degree project, I have worked with light and its inclusion in a pedagogical context.

Makten över ljuset till eleverna

I mitt examensarbete så har jag utgått ifrån ljus för inkludering i ett pedagogiskt kontext.


Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)