Konstfack

Teacher

Jimmy Brandt

Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1994
+46763201586

Still image from background animation.

The Fragmented Planning Time

My project for the Degree Exhibition is a design connected to my degree project on teachers and their planning time. This is a debate that often comes up in discussions with teachers both in the newspapers and on social media. This work is chiefly sound art in which thoughts, reflections and interpretations will be communicated.

Den splittrade planeringtiden

Mitt projekt för vårutställningen är en gestaltning kopplad till mitt examensarbete kring lärare och deras planeringstid. Det är en debatt som ofta kommer upp i diskussioner med lärare både i tidningar och sociala medier. Detta verk är främst ett ljudverk där tankar, reflektioner och tolkningar kommer att kommuniceras.


Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)