Konstfack

Teacher

Linnéa Olsson

Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1988
0730536703

Familjen O

Draw What You See, Not What You Think You See

In my degree project, I investigate the development from the child’s unpretentious image creation to the later, performance, anxiety-filled, correct reproduction, and what influence a visual culture can have on this. My focus has been on the importance of digitalisation for traditional visual arts education for young people.

Teckna vad du ser, inte vad du tror att du ser

I mitt examensarbete undersöker jag utvecklingen från barnets prestigelösa bildskapande till det senare prestationsångestfyllda, korrekta avbildandet och vad en en visuell kultur kan ha för inverkan på detta. Mitt fokus har legat på digitaliseringens betydelse för det traditionella bildarbetet hos unga.


Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)