Konstfack

Teacher

Louise Bjerstedt

Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1991
0046700679955

Sköntorpsvägen


Utkiksplatsen


Fotokungen

The Influence of Young People in Our Common Living Environments

“Education should support the development of students into responsible persons who actively participate in and contribute to professional and societal life”. It is in this concise and well-formulated sentence from the curriculum for upper secondary school that my degree project takes its starting point, and in the fact that we live in a time where a variety of factors, including the climate threat and housing shortage require us as citizens to show engagement and be familiar with matters concerning our living environment.

In my meetings with high school students, I have noticed a great commitment to and a great concern for both their own and the planet’s future. As a teacher, I have to meet and process these feelings and interests in my teaching.

Together with a group of young people in a photography-based workshop, I explore whether the visual arts in upper secondary school can work to increase young people’s interest in, and understand their own role, ability and not least their democratic rights, when it comes to our common living environments.

Ungdomars inflytande i våra gemensamma livsmiljöer

“Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet.” Det är i denna koncisa och vackert formulerade mening från läroplanen för gymnasieelever som mitt examensarbete tar avstamp, samt i faktumet att vi befinner oss i en tid där en mängd olika faktorer, bland annat klimathotet och bostadsbristen, kräver att vi som medborgare visar engagemang och är insatta i frågor som rör vår livsmiljö.

Jag har i mina möten med gymnasieungdomar märkt ett stort engagemang och en stor oro för både sin egen och planetens framtid. Dessa känslor och intressen måste jag som pedagog möta och bearbeta i undervisningen.

Tillsammans med en grupp ungdomar i en fotografibaserad workshop undersöker jag huruvida bild- och designämnet i gymnasiet kan arbeta för att öka ungdomars intresse av, samt förstå sin egen roll, förmåga och inte minst rättigheter när det kommer till våra gemensamma livsmiljöer.


Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)