Konstfack

Teacher

Louise Wik

Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1991
+46730437294

Spår


Citat 1

A Colour Stained Floor

In my degree project, I have focused on space. Through qualitative interviews, I have gathered the thoughts and experiences of art teachers on the subject of educating in upper secondary school art classrooms, and studios at folk high schools and preparatory art schools to investigate what characterises the different rooms, what an art studio or creative space is, and what role these physical spaces play in learning situations. My hope has been to make visible the relation between student, teacher and the room to give me in my future profession the tools to use the room in ways that facilitate the development of student creativity, identity, flow and belonging. With my installation, I want to point to the importance of the subtle traces, the history and ‘soul’ of a certain space, and the expectations connected to spaces and objects.

Ett färgfläckat golv

I mitt examensarbete har jag utforskat rumslighet. Med hjälp av kvalitativa intervjuer har jag samlat bildpedagogers tankar och erfarenheter av undervisning i gymnasiets bildklassrum, och ateljéer på folkhögskolor och förberedande konstskolor för att undersöka vad som karaktäriserar de olika rummen, vad en ateljé eller en kreativ plats är; och vilken betydelse dessa rum har för lärandet. Förhoppningen har varit att kunna synliggöra erfarenheter av relationen mellan elev, lärare och lokal, så att jag i min framtida profession som bildpedagog med rummets hjälp på bästa sätt skall kunna främja utveckling av elevers kreativitet, tillhörighet, identitet och arbetslust. Med min gestaltning vill jag uppmärksamma betydelsen av de spår och den historia och “själ” som finns på en plats, och de förväntningar som följer med platser och objekt.


Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)