Konstfack

Teacher

Melinda Khoo

Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1980
076-5573164
Photo: Maja ErikssonArt, Attraction and the Magic of Knowledge

How can we, as educators, use the magic, attraction and pleasure of art to generate new knowledge and promote the desire to participate, reshape and give back new knowledge.

My degree project is a physically constructed sister to my thesis, an intellectus to the ratio.

I examine the expressions, processes and methods of contemporary art in harmony with how educators and schools view the visual arts. The purpose of the investigation is to gather experiences on how contemporary art can be introduced in school environments, and to closely examine methods and experiences from another view of teaching and learning in relation to how these are viewed by the schools and education. I explore the challenges and opportunities as well as the meanings that contemporary art can provide.

Konst, attraktion och kunskapandets magi

Hur kan vi som pedagoger använda konstens magi, attraktion och lust för att generera nya kunskaper och inbjuda till att vilja delta, omforma och ge tillbaka en ny kunskap?

Mitt examensarbete är en fysiskt uppbyggd syster till min uppsats, ett intellectus till ratiot.

Jag undersöker samtidskonstens uttryck, processer och metoder i samklang med hur pedagoger och skolvärlden ser på bildämnet. Syftet med undersökningen är att samla erfarenheter kring hur samtidskonst skulle kunna introduceras i skolmiljöer, och närmare granska metoder och erfarenheter ur en annan syn på pedagogik i förhållande till hur skolvärlden ser på det. Jag utforskar de utmaningar och möjligheter samt betydelser som samtidskonsten kan ge.


Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)