Konstfack

Book your visit

All exhibition premises are adapted for accessibility.

Samtliga utställningslokaler är tillgänglighetsanpassade.

 

Craft and Design Bachelor’s Programmes at Konstfack
8–14 May
Open every day 11:30 a.m. – 7 p.m.

Konsthantverk och design kandidatprogram på Konstfack
8–14 maj
Öppet varje dag kl 11.30–19.00

 

Fine Art Master’s Programme at SKF/Konstnärshuset
15–23 May
Open every day 11:30 a.m. – 7 p.m.

Konst masterprogrammet i SKF/Konstnärshuset
15–23 maj
Öppet varje dag kl 11.30–19.00

 

Craft and Design Master’s Programmes and Teacher Education at Konstfack
22–28 May
Open every day 11:30 a.m. – 7 p.m.

Konsthantverk och design masterprogram, samt lärarutbildning på Konstfack
22–28 maj
Öppet varje dag kl 11.30–19.00

 

Fine Art Bachelor’s Programme at SKF/Konstnärshuset
29 May – 6 June
Open every day 11:30 a.m. – 7 p.m.

Konst kandidatprogrammet i SKF/Konstnärshuset
29 maj – 6 juni
Öppet varje dag kl 11.30–19.00