Konstfack

This year the Konstfack Degree Exhibition will take place during four dates at both Konstfack and SKF/Konstnärshuset. Book your time slots to see all the fantastic exhibitions. Welcome!
At Konstfack

Craft and Design Bachelor’s programmes
8-14 May

Craft and Design Master’s programmes and
Teacher Education programme in Visual Arts
22-28 May
At SKF/Konstnärshuset

Fine Art Master’s programme
15-23 May

Fine Art Bachelor’s programme
29 May - 6 June

En glittrig sjö, en skör snöflinga, en skummande vågtopp på ett stormande hav. Likt det livgivande vattnet kan konst, design, konsthantverk och pedagogik förskjuta och omforma vår värld. Precis som vattnet ger Konstfacks vårutställning liv genom mångfalden av uttryck. Läs mer...
Planeringen av årets vårutställning började i höstas med ovisshet kring frågor som: Kommer vårutställningen att bli av? Och mer specifikt – hur? På Konstfack diskuterade vi flera olika alternativ och kom slutligen överens om att fokusera på att presentera fysiska verk. Läs mer...
Flower