Konstfack

Maria Lantzs ord

En glittrig sjö, en skör snöflinga, en skummande vågtopp på ett stormande hav. Likt det livgivande vattnet kan konst, design, konsthantverk och pedagogik förskjuta och omforma vår värld. Precis som vattnet ger Konstfacks vårutställning liv genom mångfalden av uttryck. Olikheter och kontraster – här finns Konstfacks styrka som både kan reta och glädja. Ena stunden is, i nästa ånga. Vit snö och mörka tjärnar, dimmans mjuka dans och havets skarpa horisont. Många dimensioner behövs för att vi ska leva fullt ut.

Så låt oss följa den porlande vårfloden och njuta av 175 studenters ansträngningar i sökande efter nya perspektiv, skönhet och omsorg om vår värld. Varmt välkomna till Konstfacks vårutställning 2021!

/Rektor Maria Lantz

 

Maria Lantz’s Words


A glittering lake, a fragile snowflake, a foaming wave cresting above a stormy sea. Like this life-giving water, so too can art, design, craft and pedagogy shift and transform our world. Just like the flow of water, the Konstfack Degree Exhibition gives life through its diversity of expressions. Differences and contrasts – these are Konstfack’s strengths and they can both inflame and delight. One moment ice, the next steam. White snow and dark ponds, the soft dance of fog and the sharp horizon of the ocean. Many dimensions are needed for us to live life to its fullest.

So, let us follow the rippling spring flood and enjoy the efforts of 175 students in their quest for new perspectives, beauty and care for our world. A warm welcome to the Konstfack Degree Exhibition 2021!

/Vice-Chancellor Maria Lantz