Konstfack

Teresa Alton Borgelin

Master
CRAFT! Ädellab (Jewellery and Corpus)
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1974
+46732676509


Who I Am and Who You See

An investigation of the interplay between personal and social identity

Identity is not just about how we see and define ourselves, among other things it is also shaped by our surroundings and the society we live in. In my degree project, I investigate how our own perception of who we are can be very different from how other people perceive us. What do we become in the eyes of the beholder?

I use the brooch as a method to investigate personal and social identity. My brooches talk about categorisations, norms, inclusion and exclusion and the power we all possess in labelling another person, for example, because of one’s appearance.

She looks like me.
Black hair, brown eyes and brown skin colour.
After the meeting I leave with fabrics from my country of birth.
A country I don’t remember. A language I don’t speak.
And so the journey begins.

Who I Am and Who You See

En undersökning av samspelet mellan personlig och social identitet

Identitet handlar inte bara om hur vi ser och definierar oss själva, den formas bland annat av vår omgivning och det samhälle vi lever i. I mitt examensarbete undersöker jag hur vår egen uppfattning om vilka vi är kan skilja sig mycket från hur andra människor uppfattar oss. Vad blir vi i betraktarens ögon?

Jag använder broschen som en metod för att undersöka personlig och social identitet. Mina broscher berör teman som kategorisering, normer, inkludering och exkludering och den makt vi alla besitter att sätta en etikett på en annan person, till exempel på grund av ens utseende.

Hon ser ut som jag.
Svart hår, bruna ögon och brun hudfärg.
Efter mötet går jag därifrån med tyger från mitt födelseland.
Ett land jag inte kan minnas. Ett språk jag inte talar.
Detta blir början på en ny resa.


Master / CRAFT! Ädellab (Jewellery and Corpus)