Konstfack

Veronika Muráriková

Master
CRAFT! Ädellab (Jewellery and Corpus)
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Slovakia, b. 1995
+421911830344


Have You Heard My Jewellery?

Have You Heard My Jewellery? is a research and process-based project evolving from my long-lasting interest in different modes of perception. Through comparative methods, I explore sound and the role it has played within the history of jewellery and reflect on what importance it is carrying in relation to contemporary culture and its influence on the field of craft/art.

I use jewellery as a research tool and explore the notion of sonic aura – an incorporeal feature of objects and bodies, which enhances their materiality and physical presence, oftentimes taking up imaginative meanings. Through merging different skillsets and mediums, I speculate about the shift to digital space and how materiality can be possibly translated into a virtual setting with all its underlying sensorial qualities.

Have you heard my jewellery?

Har du lyssnat på mina smycken? är ett forsknings- och processbaserat projekt som har utvecklats ur mitt långvariga intresse för olika sätt att uppfatta saker på. Genom jämförande metoder utforskar jag ljud och den roll som ljud har spelat i smyckenas historia och reflekterar över vilken betydelse det har i förhållande till samtida kultur och dess påverkan på konsthantverk och konst.
Jag använder smycken som ett forskningsverktyg för att utforska begreppet ljudaura – en okroppslig egenskap hos objekt och kroppar som förstärker deras materiella och fysiska närvaro och ofta får imaginära betydelser. Genom att smälta samman olika kompetenser och medier kan jag fundera över övergången till det digitala rummet, och om hur materialitet kan översättas till en virtuell miljö med alla dess underliggande sensoriska kvaliteter.


Master / CRAFT! Ädellab (Jewellery and Corpus)