Konstfack

Christian Håkansson

Bachelor
Ceramics and Glass
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1992
0706488708

To Build a Temple

Beyond hierarchies and economic structures, there is something primeval that is difficult to describe. What I do is based on an autonomous creative force, a belief in a sanctuary for art as a borderless place where new worlds can exist. Call it a naive utopia or my own paradise, but there lies my temple.

Att bygga ett tempel

Bortom hierarkier och ekonomiska strukturer finns något urtida som är svårt att beskriva. Det jag gör bygger på en autonom skaparkraft, en tro på en fristad för konsten som en gränslös plats där nya världar kan finnas. Kalla det en naiv utopi eller mitt egna paradis, men där ligger mitt tempel.


Bachelor / Ceramics and Glass