Konstfack

Emma Nygård Stare

Bachelor
Ceramics and Glass
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1995
0728680109

MESSED UP AGAIN

My work involves creating collections of objects that often revolve around the repetitive existence of everyday life.

My degree project is an attempt to look into how we relate to and deal with the mess that we create in our homes. By recreating the clutter that often exists in my own home and by paying attention to every object from the pile, I am, in a way, trying to sort through the mess and reflect on how I connect to the objects. I am also facing my fear of allowing the clutter to grow further in size and beyond my control.

I can still pick up these objects and place them wherever I want to, even though some are heavier than others. But one day, they all might get too heavy for me to carry.

MESSED UP AGAIN

I min praktik arbetar jag med att skapa samlingar av föremål, ofta kring teman som rotar sig i den vardagliga, repetitiva tillvaron.

Mitt examensarbete är ett försök till att titta närmare på hur vi hanterar och relaterar till det stök som vi skapar i våra hem. Genom att gestalta stöket från mitt eget hem och genom att ägna tid och uppmärksamhet åt varje föremål från röran så försöker jag sortera i stöket och reflektera över relationen mellan mig och objekten. Det är också ett sätt för mig att möta min rädsla för ett stök som kan växa bortom min kontroll.

Jag kan fortfarande plocka upp dessa objekt och placera dem var jag vill, även om vissa av dem är tyngre än andra. Men en dag kanske de alla har blivit för tunga för mig att bära.


Bachelor / Ceramics and Glass