Konstfack

Cornelia Dahlin

Bachelor
Ceramics and Glass
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1990
0737356801

Tuskaft


Kammad


Tuskaft


Fläta (Braid)

I am a material-based artist and clay worker. I make clay works inspired by various craft traditions and in my degree project I work with the braid and hair. Braiding as method, language and symbol.

Fläta

Jag är en materialbaserad konstnär och lerarbetare. Jag gör lerverk med inspiration från olika hantverkstraditioner och i mitt examensarbete arbetar jag med flätan och håret. Flätning som metod, språklighet och symbol.


Bachelor / Ceramics and Glass