Konstfack

Elisabeth Radhe

Bachelor
Textiles
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1991
+46735056169


Princess Butch

Princess Butch is a glamorous fantasy. A DIY-workshop and a room for exploring desire. A dressing box and a stage, a character and a dream. She’s too much and not enough! This is a search for lesbian femininity and the lack of it. For those who were not meant to be princesses. For you, who were meant to love a princess.

Princess Butch

Princess Butch är en glamorös fantasi. En DIY-verkstad och ett rum att utforska begär i. En utklädningslåda och en scen, en karaktär och en dröm. Hon är too much och inte nog! Det här är ett undersökande av lesbisk femininitet och avsaknaden av det. För dig som inte var menad att vara en prinsessa. För dig som var menad att älska prinsessor.


Bachelor / Textiles