Konstfack

Josefin Selander

Bachelor
Textiles
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1990
0739343992


Förortslandskap (Suburban Landscape)

Hallonbergen is located on a rocky hill and consists of blocks of flats that are between five and nine storeys high. Some of the buildings are connected together while others are freestanding. Hallonbergen feels like an island. Roads and green areas separate the area from nearby buildings and developments, making it easy to identify where Hallonbergen begins and ends.

The façades of the buildings are covered with sand-lime brick. Windows and façades have sheet metal details that match the front doors, which are also sheet metal. The balconies are light grey on one side of the building and dark grey on the other side, and they have a rough, rocky texture that provides a nice contrast to the shiny smooth surface of the sheet metal

Between the blocks of buildings is a little green area called Toppstugeparken, which hosts the highest point on this rocky hill and where you can gaze out over the tall buildings below.

Förortslandskap

Hallonbergen ligger på en bergig kulle och består av flerbostadshus som är mellan fem och nio våningar höga. Vissa hus sitter ihop med varandra medan andra är fristående. Hallonbergen känns som en ö, bilvägar och grönområden skär av området mot angränsade bebyggelse och därför är det lätt att identifiera var Hallonbergen börjar och slutar.

Fasaderna på husen är täckta av sandkalksten. Fönster och fasader har plåtdetaljer som matchar entréportarna, som också är av plåt. Balkongerna är ljusgrå på ena sidan av huset och mörkgrå på andra sidan och de har en stenig grov textur som ger en fin kontrast till plåtens blanka släta yta

Mellan kvarteren finns ett litet grönområde som kallas Toppstugeparken, här finns den högsta punken på denna bergiga kulle och här kan man blicka ut över höghusen nedanför.


Bachelor / Textiles