Konstfack

Lovisa Axén

Bachelor
Textiles
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1996
0735748720
Swedish Midsummer

In my artistic work, I try to reproduce experiences from my everyday life. I investigate the abilities of different materials and techniques to depict events and situations that have caught my attention. These may be current societal issues, things in the news, people with characteristic features or humorous situations.

Most of my works begin in painting. Through this, I try to understand what it is I have seen and experienced, and what feeling that experience brought with it. Once the brush has created its layers of colour, I then look at the painting as a model for further processing. I want to make my images tactile, versatile, and give them a place in the room. This often involves a translation to textile, as a sculpture or quilted image.

In my degree project, I examine the Swedish midsummer tradition and its place in contemporary art. My inspiration comes from the midsummer pole, Swedish folk costumes and Swedish folk music. I want to explore their aesthetic and historical backgrounds. The artistic investigation drives me, being able to move between different subjects, see connections and then let my art emanate from myself.

Swedish Midsummer

I mitt konstnärliga arbete försöker jag återge erfarenheter hämtade ur min vardag. Jag utforskar olika material och teknikers förmåga att gestalta händelser och situationer som fångat min uppmärksamhet. Det kan handla om aktuella samhällsfrågor, nyhetsinslag, personer med karakteristiska drag eller humoristiska situationer.
 
De flesta av mina arbeten börjar i måleriet. Genom det försöker jag förstå vad det är jag har sett och upplevt, och vilken känsla erfarenheten burit på. När penseln skapat sina lager av färg ser jag sedan målningen som en förlaga för vidare bearbetning. Jag vill göra mina bilder taktila, rörliga och ge dem en plats i rummet. Det innebär ofta en översättning till textil, som skulptur eller quiltad bild.
 
I mitt examensarbete undersöker jag den svenska midsommartraditionen och dess plats i samtidskonst. Inspirationen kommer från midsommarstången, svenska folkdräkter och svensk folkmusik. Jag vill utforska deras estetiska och historiska bakgrunder. Det konstnärliga undersökandet driver mig, att kunna flyta mellan olika ämnen, se kopplingar för att sedan gestalta utifrån mig själv.


Bachelor / Textiles