Konstfack

Joakim Aronsson

Master
Visual Communication
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1990
0702815276


I Want to Breathe You in: Data as Raw Commodity

I Want to Breathe You in: Data as Raw Commodity aims to highlight the extreme methods that companies like Facebook, Google, Amazon, Apple and Microsoft use to collect personal information in order to predict and modify our behaviour — what Shoshana Zuboff calls “surveillance capitalism”. My degree project is an exploration of the consequences it has on both society today and in the future.

With a consistently norm-critical perspective, I want to focus on the new power structures that have emerged with the internet. The new world order that Yanis Varoufakis calls “techno feudalism”.

The project is designed as a spatial installation of video and physical objects. My aesthetics and methods operate within ‘hybrid media’– where different techniques such as animations, 3D graphics and graphic design together form a whole. I see my work as a part of the post-internet art movement, influenced by online meme culture as a means to satire.

I Want to Breathe You in: Data as Raw Commodity

I Want to Breathe You in: Data as Raw Commodity syftar till att lyfta fram de extrema medel företag som Facebook, Google, Amazon, Apple och Microsoft använder för att samla in personlig information för att förutsäga och modifiera vårt beteende – i det som Shoshana Zuboff kallar för ”surveillance capitalism”. Projektet utgör ett utforskande i vilka konsekvenser det har på både samhället idag och i framtiden.

Med ett konsekvent normkritiskt perspektiv vill jag sätta fokus på de nya maktstrukturer som har uppstått med internet. Den nya världsordningen som Yanis Varoufakis kallar ”techno feudalism”.

Projektet gestaltas som en rumslig installation bestående av både rörligt material och fysiska objekt. Mitt estetiska formspråk och metod verkar inom ”hybrid media” – där olika tekniker som animationer, 3D grafiska element och grafisk design tillsammans bildar en helhet. Jag ser mitt arbete som en del av post-internet strömningen, influerad av meme-kultur som ett verktyg för satir.


Master / Visual Communication