Konstfack

Stella Tallinger

Master
Visual Communication
An Ordinary Vampire

A chapter book for children about a family of quarrelling vampires. Pictures and text by me. Drawings in ink and watercolour.

En helt vanlig vampyr

Jag har tecknat och skrivit en kapitelbok för barn. Bilderna är tecknade med tuschpennor och färglagda med akvarellfärg.


Master / Visual Communication