Konstfack

Luke Rowland

Master
Visual Communication
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

United Kingdom, b. 1995Prototype

Prototype aims to open a more accessible dialogue between makers, users, and viewers within the field of type design.

Prior to my degree project, I felt intimidated by the subject of type design; unwelcome and cornered into using ‘correct’ tools that I had no relationship with and pretending like I knew what I was doing with them. With Prototype, I began de-learning and re-thinking my approach. Limiting myself to free and widely-accessible tools, I looked for ways to skew my approach to them and sought environments that brought out confidence and creativity rather than put me in a corner.

Prototype resulted in a collection of typefaces and experiments that aim to show their process within themselves. With this project, I hope to inject transparency into the world of type design, inspiring and providing an entry point for those who feel excluded by the precious and protective vocabulary commonly used.

Prototype

Prototyp syftar till att öppna upp för en mer tillgänglig dialog mellan tillverkare, användare och åskådare inom området typsnittsdesign.

Före mitt examensprojekt kände jag mig skrämd av ämnet typsnittsdesign. Ovälkommen och trängd av att använda ”korrekta” verktyg som jag inte hade något förhållande till, och att låtsas som om jag visste vad jag skulle göra med dem. Med Prototyp började jag lära om och omvärdera mitt synsätt. Genom att begränsa mig till gratis och allmänt tillgängliga verktyg letade jag efter vägar att vinkla min inställning till dem, och sökte mig till miljöer där jag fick uppleva tillförsikt och kreativitet snarare än att känna mig inträngd i ett hörn.

Prototyp resulterade i en samling typsnitt och experiment som syftar till att visa deras inneboende process. Med det här projektet hoppas jag att kunna ge insyn i världen av typsnittsdesign, inspirera och ge en startpunkt för dem som känner sig uteslutna av det konstlade och skyddade ordförrådet som vanligtvis används.


Master / Visual Communication