Konstfack

Vidar Francke

Master
Visual Communication
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1991
+46706177925

Från filmen ”Lenny och Jättekaktusen”


Från filmen ”Lenny och Jättekaktusen”


Från filmen ”Lenny och Jättekaktusen”


Från filmen “Festen hos Bella”


Från filmen “Festen hos Bella”


Från filmen “Festen hos Bella”

Masculinity in Motion

Masculinity in Motion is an animated short film series that tackles the norms surrounding the male gender. Each film follows a specific theme within the subject (such as loneliness, violence or mental illness) developed with the help of statistics and research. The films are created for educational purposes and they come with workshop material suitable for young guys between the ages of 14-16 years.

The goal with this degree project is to get young men to look beyond the details and question these norms, destructive patterns and behaviours, by asking questions rather than answering them. To get men more engaged in the long run so they can be a part of the change. And I am convinced that this project is a push in the right direction.

Read more: www.vidarfrancke.se

Manlighet i Rörelse

Manlighet i Rörelse är en animerad kortfilmsserie som tacklar normerna kring mansrollen. Varje film följer ett tema inom ämnet (som till exempel ensamhet, våld eller psykisk ohälsa) framtaget med hjälp av statistik och forskning. Filmerna är skapade i undervisningssyfte och kommer med tillhörande workshop-material som är anpassat för unga killar mellan 14-16 år.

Målet med detta examensprojekt är att få unga män att lyfta blicken och se normerna och de destruktiva mönster och beteenden som omringar manligheten, genom att ställa frågor snarare än att svara på dem. Att i längden få män mer engagerade i kampen så att de kan vara med och skapa förändring. Och jag är övertygad om att detta projekt är en knuff i rätt riktning.

Läs mer: www.vidarfrancke.se


Master / Visual Communication