Konstfack

Amanda Nordqvist

Master
CRAFT! Textiles
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1988
0707924728

Rambling Through / Fruängen


Untitled (Spree)


amandine josephine 2020


Rät rektangel


Beyond the Grid, the Beach

Through the Grid

Colour in different consistencies, liquid and solid, is my main material. This project is presented through a set of textile paintings all relating to questions about grids, image construction, frames, edges and transformative qualities. It is intended to be a colourful encounter, a meeting between bodies.

The grid structure, that has worked as the centre and outline of my project, is a reoccurring element throughout art history, beginning in the renaissance with the first perspective paintings. I have looked at its connection to seeing and image composition, but also to textile and its basic structures.

A traditional painting is often a constant, its appearance is not supposed to change. A textile on the other hand can be folded or wrinkled, it can be draped, torn and patched up. There is a possibility for the work to evolve, for the grid and the image to be distorted.

Through the Grid

Färg i olika former, flytande och fasta, är mitt främsta material. Projektet, Through the Grid, presenteras genom en serie textila målningar som alla relaterar till frågor rörande grids, bildkonstruktion, ramar, kanter och föränderliga egenskaper. Det är tänkt som en färgstarkt upplevelse och ett möte mellan kroppar.

Gridstrukturen, rutnätet, som har fungerat som både nav och ramverk för projektet, är ett återkommande element genom konsthistorien med en början i renässansen och de första perspektivmålningarna. Jag har tittat på dess koppling till seendet och bildkomposition, men också till textilens grundstrukturer.

Traditionellt måleri är på vissa sätt en konstant, dess form och utseende är inte tänkt att förändras. En textil kan där emot bli vikt eller hopskrynklad, den kan draperas, slitas isär och lappas ihop. Det finns så en möjlighet för arbetet att förändras, för griden och bilden att brytas.


Master / CRAFT! Textiles