Konstfack

Frida Nordenlöw

Master
CRAFT! Textiles
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1991
+46 735766214

The Traveller & The Supporter


The Dreamer (Nightmare), Photo: Raed Sabah


The Supporter, Photo: Raed Sabah


The Traveller


Faded Rose, Photo: Raed Sabah


Hard Worker

The Everyday Performing Textiles

The Everyday Performing Textiles derives from my deep interest in the qualities and embedded connotations of things; the stuff that shapes our material reality. They play different roles in our lives, as parts of a web of function and meaning. In my degree project, I focus on the unobtrusive position of everyday textiles, searching to reflect upon the significance and substance of these soft objects within our homes. I predicate that our wellbeing is deeply dependent and connected to the comfort of textiles — it being an emotional material as much as a physical one.

I use the expectations of materiality as a method, balancing between the familiar and the strange, to challenge our perception of cloth, both as a statement and a query of its value in modern society. I depict everyday textiles in a skewed way, mixing the realistic and the unrealistic, to create an expanded perception of them — playing with the immanent, possibly unspoken, expectations we have. The Everyday Performing Textiles is an acknowledgement of our textile reality — the existence of this interactive, interdependent relationship in our everyday practice of living.

The Everyday Performing Textiles

The Everyday Performing Textiles bottnar i mitt djupa intresse för de ting som omger oss och formar vår materiella verklighet, deras inneboende egenskaper och associationer, de olika roller de spelar som bildar ett nät av funktion och mening. Mitt examensarbete kretsar kring den anspråkslösa ställningen vardagstextilier innehar, reflektioner över betydelsen av det mjuka stoff vi har i våra hem. Jag vill påstå att människans välbefinnande är djupt beroende av och kopplat till textiliers förmåga att ge tröst – att det är ett emotionellt material lika mycket som ett fysiskt.

Jag använder våra invanda föreställningar om materialitet som en metod, balanserandes mellan det bekanta och det främmande, för att utmana våra förutfattade meningar. Det är både ett ställningstagande för och ett ifrågasättande av deras värde i ett modernt samhälle. Jag skildrar vardagliga textilier på ett förvrängt sätt, en kombination av det realistiska och det orealistiska, för att skapa en bredare perception av dem – en lek med de inneboende, ofta outtalade, förväntningar vi har. The Everyday Performing Textiles är ett erkännande av den textila verklighet vi lever i och det faktum att det är en interaktiv, ömsesidigt beroende relation.


Master / CRAFT! Textiles