Konstfack

Sara Kallioinen Lundgren

Master
CRAFT! Textiles

Silence would be nice


Exhibition overview


Full speed can’t be this slow, Eternal flame


The sun is always darker on the other side


Demolished repetition, I’ve never told anyone this before, Retiled secrets


Sunset melt

The Prettiest Words Are The Ones We Don't Say

They are left untold, stuck between the lines, in the sigh you uncontrollably let out. The prettiest words might be found in the folds, the rips and the holes. The materials I use represent the non-verbal communication we constantly leak out, in relationship to the written word and its varying success at communicating. With a background in ceramic art, I have explored the poetic and political qualities of textiles. I have been valuing cheap materials highly; for example asking if it is at all possible to justify working with polyester. After having fallen hopelessly in love with plastic fake silk, I have realised that is where its beauty lies, in the cheap attempt to fake being expensive and perfect.
My distorted images and words tell autofictional stories about bus tickets, flowers and burning cars. It is non-linear storytelling where everything happens at once, emotions, dreams and reality.

De vackraste orden är de som inte sägs

De lämnas osagda, fastnar mellan raderna, de hörs i sucken som du okontrollerat släpper ut. De vackraste orden kanske hittas i vecken, revorna och hålen. Materialen jag använder representerar den icke-verbala kommunikation som läcker ur oss hela tiden, i förhållande till det skrivna ordet och dess varierande framgångar att tala klarspråk. Med en bakgrund inom keramik har jag utforskat textilernas poetiska och politiska egenskaper. Jag har lyft fram material av billig kvalitet och därmed behövt fråga mig själv om det överhuvudtaget går att rättfärdiga användandet av polyester. Efter att ha blivit hopplöst förälskad i detta plastiga fejk-siden har jag insett att det är där skönheten ligger, i det billiga försöket att låtsas vara dyrt.
Mina förvrängda bilder och ord berättar autofiktiva historier om bussbiljetter, blommor och brinnande bilar. Ett icke-linjärt berättande där allting händer samtidigt, känslorna, drömmarna och verkligheten.


Master / CRAFT! Textiles