Konstfack

Josefin Gäfvert

Master
CRAFT! Textiles
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1988
072-575 17 35

”amandine josephine 2020” collaboration with Amanda Nordqvist


”Who was it that said ’I have been to hell and back’?” 2020


”Bakom stängda dörrar” 2020


”Bakom stängda dörrar” 2020


”Forna tiders tunga” 2021


”Splash- l’origine du monde” 2021

Exposed on Your Floor

To find the right balance for lying on a floor. To roll out your weave from the loom and see that you’ve lost yourself in the details. A desire that one’s purest self looked different. A constant hunt for a better way to make a weave, to endure the slowness of weaving.

Am I trying to recreate the hand’s impulsive movement in the weave? A yearning, to capture the moment. But the weave is built in rows, keep the feeling until the end of its movement. Putting colours next to each other so that it feels. Obscured by the colour in the opposite direction. Time is preserved in the weave, the train of thoughts can never be hidden there. When we touch it, we stroke our hand over the weaver’s thoughts and feelings.

Utfläkt på ditt golv

Att hitta rätt balans, för att ligga på ett golv. Att rulla ut väven ur vävstolen och märka att du förlorat dig i detaljer. En önskan att ens renaste jag såg ut på ett annat sätt. En ständig jakt, på det bästa sättet att väva en väv, att stå ut med vävens långsamhet. Varje inslag i väven, en strategi för att orka slutföra.

Försöker återskapa handens impulsiva rörelse i väven. Men den byggs i rader, försök att hålla känslan kvar tills den har kommit fram. Att sätta färger bredvid varandra så att det känns. Grumlas av färgen i motsatt riktning. Tiden som bevaras i väven. Tankens händelseförlopp kan aldrig döljas där. När vi rör vid den, stryker vi vår hand över vävarens tankar och känslor.


Master / CRAFT! Textiles