Konstfack

Emma-Lisa Henriksson

Bachelor
Graphic Design and Illustration
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1993
+46 730 59 82 82


Longing for Home

I miss and I long.
I pack and unpack.
I carry in my memory and my moving boxes
the homes that shaped me and the home I shape.

Hemlängtan

Jag saknar och längtar.
Jag packar ner och packar upp.
Jag bär i mitt minne och mina flyttlådor
hemmen som format mig och hemmet som jag formar.


Bachelor / Graphic Design and Illustration