Konstfack

Zara Arnell

Bachelor
Graphic Design and Illustration
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1992
0730293096


Fragments of Memories / Fragmentation of Memory

to mourn
to remember
to inherit
to care for
to change
to live on
to rejoice

My degree project is as much a work about mourning as a work about memory. Its point of departure is the void a deceased leaves behind; the memory of someone, of a smell, of a feeling. They become faded, reshaped and erased. Through these fragments, I investigate the dialogue between the analogue and the digital, then and now. It is about care and passing on a legacy. I pick up the threads where my grandmother left them.

Fragment av minnen / Fragmenterat minne

att sörja
att minnas
att ärva
att vårda
att omformas
att leva vidare
att glädjas

Mitt examensarbete är till lika delar ett sorgearbete liksom ett minnesarbete. Det tar avstamp i det tomrum som en förlust lämnar efter sig. I minnet av någon, minnet av en lukt, minnet av en känsla. De suddas ut, bleks och omformas. Via dessa fragment undersöker jag dialogen mellan det analoga och digitala, då och nu. Det handlar om omsorg och att föra vidare ett arv. Jag tar upp tråden där min mormor lämnade den.


Bachelor / Graphic Design and Illustration