Konstfack

Malte Myrén Pettersson

Bachelor
Graphic Design and Illustration
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1996
0768283121

Us

I usually work with many different materials and media like ink, acrylic paint, wood, papier-mâché, 3D modelling, 2D animation, sound, video games and clay.

Some of the common themes in my projects are: semi-fiction, lots of details, nature and worlds.

For my degree project, I will create an illustrated book about mushrooms.

Vi

Jag jobbar vanligtvis med många olika material och tekniker såsom: Tusch, akrylfärg, trä, papier-maché, 3D modellering, 2D animation, Ljud/musik, Datorspel.

Några återkommande teman i mina projekt är: Semi-fiction, mycket detaljer, natur, världar.

Som examensarbete så kommer jag att skapa en bok om svamp.


Bachelor / Graphic Design and Illustration