Konstfack

Emma Magnidotter Holmer

Bachelor
Graphic Design and Illustration
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1990
+46704672338

A Short Memoir of What is Still Left

Everything can be pondered upon, twisted and turned inside out.
I think so much about what it is I want to say that I do not have time to talk.

But the hand speaks before it has time to think.
I do not know what the line will be like before it is drawn, but the hand knows.
The work really consists of a single action, drawing a line from one point to another. Then one more and one more, and the lines will talk to each other.

They will say something.

En kort memoar om det som blev kvar

Allt går att grubbla över, att vrida och vränga ut och in.
Jag tänker så mycket på vad det är jag vill säga att jag inte hinner prata

Men handen pratar innan den hunnit tänka
Jag vet inte hur linjen ska bli innan den är ritad, men handen vet.
Arbetet utgörs egentligen av en enda handling, att dra en linje från en punkt till en annan. Sedan en till och en till, och linjerna ska tala med varandra

De ska säga något


Bachelor / Graphic Design and Illustration