Konstfack

Katrín Guðrún Helgadóttir

Bachelor
Graphic Design and Illustration
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1994
0720100199

Fragments of Fresh Fruit, Current Currents & Late or Possibly Early Bloomers

A visual exploration of experience and existence.
My intents have been to think and to feel through image, text and different materials.
With a fragmented narrative, I want to not answer but to dwell in questions. Questions of the ever passing time and the current moment, memory and fiction, body and soul, the materials’ possibility to hold matter and sentences’ possibility to carry sentiments.
I’m interested in recurring stories and symbols, modern and classical mythologies.

Fragments of Fresh Fruit, Current Currents & Late or Possibly Early Bloomers

Ett visuellt utforskande av upplevelser och existens.
Mina intentioner har varit att tänka och känna genom bild, text och olika material.
Genom ett fragmentariskt narrativ har jag inte velat besvara men vistas bland frågor. Frågor om det fixerade och det förgängliga, minnen och fiktion, form och sinne. Materialets möjlighet att bära mening och meningars möjlighet att bära stämning.
Jag är intresserad av återkommande historier, symbolism, moderna och klassiska mytologier.


Bachelor / Graphic Design and Illustration