Konstfack

Pauline Uddstrand

Bachelor
Graphic Design and Illustration
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1994
+46733267190


Beyond

In my degree project I have explored how ideas about the sublime can be applied to graphic design, with focus on the sublime in the context of natural phenomena. The lightning that strikes and thunders, large masses of water in constant motion, forests that catch fire. I want to convey the feeling of being small in the face of something big, something which is life-threatening if we come into close contact with it, but which fascinates at a safe distance. This project is a study of how to communicate these natural phenomena through graphic design and what methods arise in the search.

Bortom

I mitt examensprojekt har jag undersökt hur idéer om det sublima kan appliceras på grafisk formgivning. Som avgränsning har jag valt att fokusera på det sublima i naturfenomen. Blixten som slår ned och dundrar, stora vattenmassor i konstant rörelse, skog som fattar eld och sprider sig i rask takt. Jag vill förmedla känslan av att vara liten inför något stort, som är livshotande om vi kommer i närkontakt med det, men som fascinerar på säkert avstånd. Mitt projekt är en undersökning i hur en kan kommunicera dessa naturfenomen genom grafisk form samt vilka metoder som uppstår i sökandet.


Bachelor / Graphic Design and Illustration