Konstfack

Helena Perminger

Bachelor
Ädellab (Jewellery and Corpus)


My Hybrid Babies

I am fascinated by objects which have lost their given place and have become abrasive; they no longer fit. Seemingly ‘worthless’ objects find a place of value within my practice. Discarded animal remains, bones and antlers get a new life while their previous history becomes part of their present. Textures, fragments and irregularities; accumulated and reconnected.

A critical aspect of my methodology is the collecting of materials and objects. This activity has grown to become an essential part of my process. This act creates a close relationship to the previous lives of the materials I use.

My degree project focuses on the necessity for an experimental process exploring an emotional activation in the borderland between repulsion and attraction. Where the experiments, try-outs and the final work are subjects for this fascination.

My aim is to challenge the familiar, the binary, and ask questions about our relationship to our own vulnerability.

My Hybrid Babies

Jag är fascinerad av föremål som har förlorat sin givna plats; de passar inte längre. Till synes ”värdelösa” föremål hittar en värdefull plats i min praktik. Uttjänta rester av djur, ben och horn får nytt liv medan deras tidigare historia blir en del av sin nuvarande. Texturer, fragment och oregelbundenheter ackumuleras och återansluts.

En kritisk aspekt av min metod är att samla in material och föremål. Denna aktivitet har blivit en viktig del av min process. Denna handling skapar en nära relation till de tidigare liv av de material jag använder.

Mitt examensarbete fokuserar på nödvändigheten av en experimentell process som utforskar en känslomässig aktivering i gränslandet mellan repulsion och attraktion. Där experimenten, strävanden och det slutliga resultatet är föremål för denna fascination. Mitt mål är att utmana det bekanta, det binära och ställa frågor om vårt förhållande till vår egen förgänglighet.


Bachelor / Ädellab (Jewellery and Corpus)