Konstfack

My Winther

Bachelor
Ädellab (Jewellery and Corpus)
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1986
0723873332


The Importance of the Immeasurable

The human mind can be manipulated, repressed and adjusted in harmful and painful conditions. The consequences cannot immediately be seen, but the body has limitations in its biology and in its ability to adjust.

When that limit is reached, conditions of illness arise which are manifested by both mental and physical symptoms. A work about what has been lost, denied and neglected due to its immeasurable existence.

Vikten av det omätbara

Psyket kan manipuleras, förtryckas och anpassas i skadliga och smärtsamma tillstånd. Konsekvenserna visar sig inte direkt men kroppen har begränsningar i sin biologi och i förmågan att vara anpassningsbar.

När den gränsen är nådd uppstår tillstånd av sjukdom som visar sig genom både psykiska och fysiska symtom. Ett arbete om det som förlorats, förnekats och negligerats på grund av dess omätbara existens.


Bachelor / Ädellab (Jewellery and Corpus)