Konstfack

Lauro Höring

Bachelor
Ädellab (Jewellery and Corpus)
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Switzerland, b. 1987

The Stars Always Make me Laugh!

A liberation process. A process of unlearning. A process of finding a way back. Back to the playfulness, joy and a child’s lack of concern. The imagination and curiosity. Boundlessness. Finding a way back to these places where imagination and reality interfuse. Past, present and future intertwine. Dreams and memories seamlessly merge into one. Time ticks in a different way. Even fades away. Becomes unimportant. Trying to understand a language with the help of another one. To understand the structure. The pattern. Transmitting and translating. Synchronising. Getting lost in between melodies. Feeling foreign. But finding home. Finding a way. Creating it. Constructing it. Like characters create a word. Words construct a sentence. Sentences a text. Stories. Worlds. Worlds where everything can be anything. Where everybody can be anything. Everything is possible. Nothing confined. Limited. Worlds full of adventures and experiences. Every detail important. Care. Worlds where all the stress, pressure and requests for efficiency and productiveness vanish. Where all the norms, demands and expectations disperse and give room for Wunder to unfold.

The stars always make me laugh!

En frigörelse. En avlärningsprocess. En process att hitta tillbaka. Tillbaka till lekfullheten, glädjen och sorglösheten hos ett barn. Fantasin och nyfikenheten. Obundenhet. Tillbaka till platser där fiktion och verklighet blandas ihop. Gränser mellan framtiden, nuet och det förflutna suddas ut. Drömmar och minnen blir ett. Tiden tickar på ett annat sätt. Till och med klingar ut. Blir oviktig. Att försöka förstå ett språk med hjälp av ett annat. Förstå strukturen. Mönstret. Överföra och översätta. Synkronisera. Gå vilse bland melodierna. Att känna sig främmande. Men hitta hem. Hitta en väg. Skapa den. Konstruera den. Så som bokstäver skapar ett ord. Ord konstruerar en mening. Meningar en text. Berättelser. Världar. Världar där allt kan vara allting. Alla kan vara allting. Allting är möjligt. Ingenting begränsat. Bestämt. Världar fulla av äventyr och upplevelser. Varje detalj betydelsefull. Omsorg. Världar där all stress, press och förväntan på effektivitet och produktivitet bleknar. Där alla normer, krav och förväntningar upphör och tillåter Wunder att ta vid.


Bachelor / Ädellab (Jewellery and Corpus)