Konstfack

Miranda Renberg

Bachelor
Ädellab (Jewellery and Corpus)
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1990
0762979090

Replica on Replica

A padded world, a cut-out from the home, belongings and a body in fragments. I work spatially and sculpturally in a meeting between textiles, metal and painting, inspired by popular culture, media, everyday boredom and loneliness in front of a screen.

My degree project is about identity, the home, the body and our relationship to objects and space. It is about feeling more and more object-like and about how I find it increasingly difficult to be alone without feeling lonely. It’s about that view of yourself from the outside, thinking about how you appear in front of others even when you’re in solitude. It is also a question, how much of me is really just a replica of a replica?

Replika på replika

En vadderad värld, ett utsnitt ur hemmet, tillhörigheter och en kropp i fragment. Jag arbetar rumsligt och skulpturalt i ett möte mellan textil, metall och måleri med inspiration hämtad från populärkultur, medier, vardagens tristess och ensamheten framför en skärm. Konsthantverket befinner sig mellan konst och bruksföremål och för mig blir konsthantverket ett sätt att arbeta med symboliken i föremålen vi omger oss med.

Mitt examensarbete handlar om identitet, hemmet, kroppen och vår relation till objekt och rum. Att som människa bli mer och mer objektslik. Hur jag upplever det allt svårare att vara själv utan att känna mig ensam. Det handlar om den där utifrånblicken man kan ha på sig själv, tanken om hur man framstår inför andra även när man är i ensamhet. Det är också en fråga, hur mycket av det som är en själv är egentligen bara en replika på en replika?


Bachelor / Ädellab (Jewellery and Corpus)