Konstfack

Tilda Järnblad

Bachelor
Ädellab (Jewellery and Corpus)
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1996
0731581813

I speglarna


I glasboxen


Tillsammans


Närbild

A sticky and wet connection

The diamond has always attracted humans. As clear and sparkling as the water, the diamond shines in human hands. In water, humans can discern their own reflection, become aware of the body, and understand that it is from the water that the body comes to life. Hard and sterile, the diamond remains as dead as it is alive.

My artistic practice is driven by the desire to unpretentiously and playfully explore the issues I work with and be able to shape them through a symbolic perspective. From a jewellery-related perspective, my degree project examines the relationship between body and object, where the diamond’s association with water is in focus. Humans elongate the body with objects. The relationship between these should be described as a fusion. An object that becomes body, body that becomes object. Bodies makes and carry jewellery, jewellery becomes body, body is water. The circle is complete.

En kletig och blöt förbindelse

Diamanten har alltid lockat människan. Lika klar och glittrande som vattnet skiner diamanten i människans händer. I vatten kan människan urskilja sin egen spegelbild, bli medveten om sin kropp och hon förstår att det är från vattnet kroppen får liv. Människokroppen består av vatten och läcker vatten. Hård och steril förblir diamanten lika död som den blir levande.

Min konstnärliga praktik drivs av lusten att kravlöst och lekfullt få utforska de frågeställningar jag jobbar med och kunna gestalta dom med ett symboliskt perspektiv. Ur ett smyckesrelaterat perspektiv undersöker mitt examensarbete relationen mellan kropp och objekt där diamantens association till vatten står i fokus. Människan förlänger kroppen med objekt. Relationen mellan dessa borde beskrivas som en sammansmältning. Objekt som blir kropp, kropp som blir objekt. Kroppar gör smycken, smycken blir kropp, kropp är vatten. Cirkeln sluts.


Bachelor / Ädellab (Jewellery and Corpus)