Konstfack

Ebba Hjort

Master
Spatial Design
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1992
0708155499

A holistic approach to a healing space for people with fatigue syndrome


A piece of furniture created as a response to the invisible and non-measurable symptoms of fatigue syndrome


Bodily emotions, giving for and shape to symptoms that cannot be measured or seen


Colours and materials for the treatment room


Spaces for rest and activities in the garden


Responding Objects: Poetic Design and Healing Space

Today’s social climate and working environments expose us to excessive expectations and demands. Due to this, more and more people are diagnosed with stress-related illnesses. My degree project is an investigation of poetic design, healing spaces and fatigue syndrome. I want to shed some light on this illness and the importance of adapted health care environments that strengthen treatment and recovery. Research shows that spending time in nature has healing effects for those with mental illness.

Using my definition of poetic design as a method, I have transposed certain qualities of nature into an indoor environment that reconnects humans to their deep and genetic relationship to nature. I am proposing a new type of health care space with a focus on treatments such as mindfulness, basal body awareness and yin yoga as well as different kinds of therapy and activities in spaces designed for the body and mind. A holistic space that is designed to respond to the non-measurable and invisible symptoms of fatigue syndrome.

Svarande objekt: poetisk design och läkande miljö

Dagens samhällsklimat och arbetsmiljöer utsätter oss för orimliga förväntningar och krav vilket gör att allt fler diagnostiseras med stressrelaterade sjukdomar. Mitt examensarbete är en undersökning av poetisk design, läkande miljöer och utmattningssyndrom. Jag vill belysa sjukdomen och vikten av anpassade vårdmiljöer som stärker behandling och återhämtning. Forskning visar att vistelser i naturen har läkande effekter för dem med psykiska sjukdomar.

Genom min definition av poetisk design som metod har jag översatt kvalitéer i naturen till en inomhusmiljö som återkopplar till människans djupa och genetiska relation till naturen. Jag föreslår en ny typ av vårdande miljö med fokus på behandlingar som mindfulness, basal kroppskännedom och yin yoga, samt olika typer av terapi och aktiviteter i rum som är utformade för kropp och sinne. En sammanhängande miljö som är designad för att svara på de icke-mätbara och osynliga symtomen för utmattningssyndrom.


Master / Spatial Design