Konstfack

Sandra Meurman

Master
Spatial Design
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1990
+46768642677

Becoming Spatial Pizza, Instructions


Spatial Composition, Model scale 1:10


Spatial Composition, Model scale 1:4
Il Giardino Del Misto: The Garden of Mixed

Pizza is said to be one of humankind’s first invented dishes, an easy dough, baked flat on a stone over a fire, with edible things on it. Il Giardino Del Misto is introducing a new kind of pizza. A spatial pizza meant to be baked by people that are following another recipe with slightly unexpected ingredients. It differs from the pizza we already know, but there are similarities to be found. It is an excuse for encounters, an invitation to share, and it can be made in a variety of ways according to taste.

In my degree project, I am exploring a way to plant a seed for a space to grow, with the intention to leave room for other people’s stories to be told. Il Giardino Del Misto is a temporary space that can take place within different public contexts. The project materialises ways to experience and share a space. With the project, I try to address conversations about how our shared spaces are constructed, how habitual patterns can be changed and how new realities be imagined.

Il Giardino Del Misto: Den Varierade Trädgården

Pizza sägs vara en av människans första uppfunna rätter. En enkel deg, bakad platt på en sten över eld, med ätbara saker på. Il Giardino Del Misto introducerar en ny typ av pizza. En rumslig pizza avsedd att bakas av människor som följer ett annat recept och med lite oväntade ingredienser. Den skiljer sig från den pizza vi redan känner till, men det finns likheter att upptäcka. Den är en ursäkt för möten, inbjudande att delas och går att variera efter smak.

I mitt examensarbete undersöker jag ett sätt att så ett frö för att låta ett utrymme växa, med avsikt att lämna plats för andras berättelser att berättas. Il Giardino Del Misto är ett tillfälligt rum som kan ta plats inom olika offentliga sammanhang. Projektet materialiserar sätt att uppleva och dela ett utrymme. Med projektet vill jag ta upp viktiga samtal om hur våra gemensamma utrymmen är konstruerade, hur invanda mönster kan förändras och nya verkligheter föreställas.


Master / Spatial Design