Konstfack

Andrea Forslund Grath

Master
CRAFT! Ceramics and Glass
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1987
+46708686797

Once Upon a Time...

I’ve done a series of wall-hanging sculptures that can be seen as a proposal for a public art installation for children, preferably in a healthcare environment. I’ve wanted to create a peculiar world where humans and animals coexist on equal terms, and sometimes even merge together. I want to provide a form of escapism, stimulate the imagination and invite people to make a story with the characters I distribute.

You are welcome to take a break from the current moment, where circumstances might be bad, troublesome or sad, and escape to a more enchanting and consoling reality.

Det var en gång...

Jag har gjort en serie vägghängda skulpturer som kan ses som ett förslag till en offentlig konstinstallation för barn, företrädesvis i vårdmiljöer. Jag har velat skapa en säregen värld där människor och djur lever sida vid sida på lika villkor och ibland även smälter samman. Jag vill tillhandahålla en form av verklighetsflykt, stimulera fantasin och bjuda in människor att skapa en berättelse med de karaktärer som jag fördelar.

Du är välkommen att ta en paus från nuet där omständigheterna kan vara dåliga, besvärliga ellers orgliga och ta din tillflykt till en mer förtrollande och tröstande verklighet.


Master / CRAFT! Ceramics and Glass