Konstfack

Laura Johanna König

Master
CRAFT! Ceramics and Glass
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Germany, b. 1992
+4915735416969

Object N°6 / Morgenstund


Object N°4 / 2litres of almost the hand in the sea


Ego Cosmos & Collecting Gold


Welcome to my Laboratory


Porcelain goes through 70 Hands & From Mud to Gold


Object N°1 / Honey Container & Object N°2 / Feeding Cup

Investigations into Enlightenment

Welcome to my laboratory.

Who I am?
I am a maker, a ceramist, a storyteller, a 21st century alchemist.

Where you are?
You are standing in a story about gold; white, liquid, and subjective gold. You are looking at experiments with light, enlightenment, and energy through interpretations of suns and electricity. You are in a room with motion in circles, symbols of control, hints of enthusiasm, gestures of comfort, and actions of care.

What am I trying to do?
I am trying to control and upgrade matter, and both succeed and fail. I am trying to understand what the contemporary alchemist is striving for and both dos and don’ts. I am trying to find the Lapis Philosophorum, the object which solves all our problems, and I think I might be on my way…

Investigations into Enlightenment

Välkommen till mitt laboratorium.

Vem är jag?
Jag är en skapare, en keramiker, en historieberättare, en alkemist på 2000-talet.

Var är du?
Du befinner dig i en berättelse om guld; vitt, vätska och subjektivt guld. Du ser på experiment med ljus, upplysning och energi genom tolkningar av solar och elektricitet. Du står i ett rum med rörelser i cirklar, symboler för kontroll, antydan till entusiasm, gester av tröst och handlingar av omtanke.

Vad försöker jag göra?
Jag försöker att kontrollera och uppgradera materia och både lyckas och misslyckas. Jag försöker förstå vad dagens alkemist strävar efter och både vad man kan göra och inte göra. Jag försöker hitta de vises sten, föremålet som löser alla våra problem och jag tror att jag är på god väg…


Master / CRAFT! Ceramics and Glass