Konstfack

Fredda Berg

Master
CRAFT! Ceramics and Glass

Para site, detail view.


Para site, detail view.


Para site, detail view.


Para site, activation.


Para site, activation.


Para site, activation.

Para site

Para site is an installation; presented in a museal, diorama-like fashion.

The objects, or avatars, that make up the installation, exist in the outskirts of utopia, resting in the fringe of futurity.

In a manner classical to the science fiction genre, aesthetics and form become suggestions and uncanny allegories from worlds and realities unknown. However, it remains unclear whether this landscape and its structures are inhabited or evacuated, dead or alive, welcoming or threatening.

Through spatial installation, the avatars are pulled from their original habitats and placed into new artificial ones.

In an exhibited or viewed state, these scenes or situations exist in the in between, transforming them into para-sites.

Para site

Para site är en installation som presenteras som ett diorama. Objekten, eller karaktärerna i installationen, existerar i utkanten av utopi och framtid.

På ett sätt klassiskt för science fiction görs estetik och form till metaforer och obehagliga berättelser från okända världar och verkligheter. Det är omöjligt att veta om landskapet är bebott eller evakuerat, dött eller levande, välkomnande eller hotfullt.

När objekten presenteras i ett diorama blir de avlägsnade från sina naturliga habitat och placerade i nya, konstgjorda.

Genom att betraktas i ett utställningsrum, existerar de här scenerna och situationerna i ett mittemellan och förvandlas till para-sites.


Master / CRAFT! Ceramics and Glass