Konstfack

Åsa Johansson

Master
CRAFT! Ceramics and Glass
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1992
+46 735460856

COLORUM - A ceramic investigation of form in relation to balance and spatiality.

I have investigated the ceramic process through basic geometrical forms. Trying to understand, learn, feel and master the material. Work with and against it, control and let go of control.

I combine soft, colourful glazes on the surface with a strict body that creates a juxtaposition that opposes the other. Some precise forms are challenged by gravity and movement, creating distorted imploding bodies. I’m curious about the dialogue and the meeting of different expressions in shapes, material, and volumes.

My works are in stoneware, cast in plaster moulds, glazed, and fired in oxidation and reduction kilns.

COLORUM - En keramisk undersökning av former i förhållande till balans och rumslighet.

I mitt arbete har jag undersökt den keramiska processen genom de grundläggande geometriska formerna. Mitt mål har varit att förstå, känna, behärska och lära mig materialet. Jag har arbetat med och emot, under kontroll men också vågat släppa kontrollen.

Genom att kombinerar mjuka färgglada glasyrer med olika texturer på strikta former vill jag skapa kontrasterande möten. Formerna utmanas av rörelse och gravitation, vilket ger förvrängda imploderande objekt.
Är nyfiken på mötet mellan former, färger, människokroppar och den rumslighet som uppstår.

Mina verk är i stengods, gjutna i gipsformar, glaserade och brända i oxidations och reduktionsugn.


Master / CRAFT! Ceramics and Glass