Konstfack

Fine Art


About Fine Art

When the students of the Master’s programme in Fine Arts began their course at Konstfack, none could have imagined the conditions under which they would be working. They entered a group, an institution, a field of study and an industry that would be profoundly altered by our living experience of this global pandemic. Through loss and grief, struggle and adaptation, through loneliness and precarity and a horizon of unknowing, each student now exhibiting and graduating has brought form to their ideas and experience from within this complex dynamic.

They have focused on space and place through theoretical, local, political, social, rural, and plant-based lenses. They have investigated migration, mythology, storytelling, and the environment. They have challenged forms of painting, sculpture, image-making and the boundaries of art with humour and deep investment in process. And they have used everyday objects to wonder about existential questions, used figuration, abstraction, fantasy, and performance to focus their gaze on marginal experiences. In doing so, this group of artists are presenting us with an exhibition of vitality, camaraderie and perseverance.

Every Ocean Hughes
Professor in Fine Art

När studenterna på masterprogrammet i Konst började sin utbildning på Konstfack kunde inte någon ha föreställt sig under vilka förutsättningar de skulle arbeta. De trädde in i en grupp, en institution, ett ämnesområde och en industri som skulle förändras på djupet av erfarenheten av att leva i en global pandemi. Genom sorg och förluster, kamp och anpassning, genom ensamhet och otrygghet och mot en horisont av osäkerhet, har varje student som nu ställer ut och tar sin examen gett form åt sina idéer och erfarenheter utifrån denna komplexa dynamik.

De har fokuserat på områden och platser genom teoretiska, lokala, politiska, sociala, lantliga och växtbaserade filter. De har undersökt migration, mytologi, historieberättande och miljöfrågor. De har utmanat former av måleri, skulptur, bildskapande och konstens gränsmarkeringar med humor och stort personligt engagemang i processen. Och de har använt vardagliga objekt för att begrunda existentiella frågeställningar, använt figuration, abstraktion, fantasi och performance för att rikta blicken mot marginella upplevelser. Genom att göra det presenterar den här gruppen av konstnärer en utställning som handlar om livskraft, kamratskap och uthållighet.

Every Ocean Hughes
Professor i konst