Konstfack

Filippa Nilsson Kallhed

Master
Fine Art
Exhibition at SKF/Konstnärshuset: 15-23 May

Sweden, b. 1986
+46736316758

Installation view, MFA degree exhibition at Konstnärshuset.


Installation view, MFA degree exhibition at Konstnärshuset.


Elephant, acrystal, 2021 (Photo: Viktor Fordell)


Selfcare, acrystal, 2021 (Photo: Viktor Fordell)


Tutti-frutti, acrystal, 2021 (Photo: Viktor Fordell)


Bunny, acrystal, 2021 (Photo: Viktor Fordell)


Hermes, acrystal, 2021 (Photo: Viktor Fordell)


Installation view, MFA show Den alldagliga, Galleri Konstfack I, 2021 (Photo: Erik Viklund)


Banana Split, 2021 (Photo: Erik Viklund)


Stilla liv, 2021 (Photo: Erik Viklund)

Den alldagliga

Sometimes it strikes me. I feel a great desire for a thing, often from my everyday life. It can be an emptied plastic container, food from the kitchen, a garment that I no longer use from the wardrobe. Or my body, that thing that I always carry with me and that I know so well.

I use mould-making and casting to preserve and transform these objects into other materials. What was an impulse has now become something permanent. The item has now turned into a sculptural building block.
The building blocks are then put together in an intuitive and direct process. The things find their logic. I think that I am exploring and distorting self-experienced and made-up scenarios, that I let myself play for a moment. The objects create new narratives, shapes, (dream) bodies. Those with a carrot nose, giant ears, lips made out of pastries, dressed in fruit shoes.

Den alldagliga

Ibland slår det mig. Jag känner ett stort begär inför ett ting, ofta ett vardagligt sådant. Det kan vara en tömd plastförpackning, mat från köket, ett plagg från garderoben som jag inte längre använder. Eller min kropp, den där grejen som jag alltid bär med mig och som jag känner så väl.

Jag använder formtagning och gjutning som metod för att bevara och transformera dessa saker till andra material. Det som var ett infall blir till något beständigt. Den har nu blivit en skulptural byggsten.
Byggstenarna förs sedan samman i en intuitiv och direkt process. Sakerna finner sin egna logik. Jag tänker att jag här utforskar och förvränger självupplevda och påhittade scenarier, att jag tillåts leka för en stund. Objekten bildar nya narrativ, former, (dröm)kroppar. Sådana som har morotsnäsa, jätteöron, läppar av bakverk, iklädda fruktskor.


Master / Fine Art